دوستترا چندان دوست مدار مبادا که روزى دشمنت شود و دشمنت را چندان کینه مورز که بود روزى دوستت گردد . [نهج البلاغه]
 
 
 
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید